اطلاعات گروه

امتیاز گروه

اصول مدیریت

 • sina pakaeen
  sina pakaeen به گروه اصول مدیریت پیوست.
  • ۱۴ بهمن ۱۳۹۴
 • مبلاد بهراد
  مبلاد بهراد به گروه اصول مدیریت پیوست.
  • ۱۹ دی ۱۳۹۴
 • مریم محمدی
  مریم محمدی به گروه اصول مدیریت پیوست.
  • ۱۸ دی ۱۳۹۴
 • atefe saadat
  atefe saadat به گروه اصول مدیریت پیوست.
  • ۱۷ دی ۱۳۹۴
 • حسین معصومی
  حسین معصومی به گروه اصول مدیریت پیوست.
  • ۱۶ دی ۱۳۹۴
 • فریما فریما
  فریما فریما به گروه اصول مدیریت پیوست.
  • ۱۱ دی ۱۳۹۴
 • Nasrin Izadi
  Nasrin Izadi به گروه اصول مدیریت پیوست.
  • ۲۷ آذر ۱۳۹۴
 • بابک رکابدار
  بابک رکابدار به گروه اصول مدیریت پیوست.
  • ۱۹ آذر ۱۳۹۴
 • azarakhsh karimi
  azarakhsh karimi به گروه اصول مدیریت پیوست.
  • ۱۷ آذر ۱۳۹۴
 • شهلا صادق زاده
  شهلا صادق زاده به گروه اصول مدیریت پیوست.
  • ۱۵ آذر ۱۳۹۴
 • سارا کریمی
  سارا کریمی به گروه اصول مدیریت پیوست.
  • ۱۲ آذر ۱۳۹۴
 • زهرا جعفرنیا
  زهرا جعفرنیا به گروه اصول مدیریت پیوست.
  • ۱۲ آذر ۱۳۹۴
 • آزاد گندمی
  آزاد گندمی به گروه اصول مدیریت پیوست.
  • ۱۱ آذر ۱۳۹۴
 • Niloofar Rahmati
  Niloofar Rahmati به گروه اصول مدیریت پیوست.
  • ۸ آذر ۱۳۹۴
 • خشایار نظرکرده
  خشایار نظرکرده به گروه اصول مدیریت پیوست.
  • ۸ آذر ۱۳۹۴
 • amin maskani
  amin maskani به گروه اصول مدیریت پیوست.
  • ۸ آذر ۱۳۹۴
 • bamshad rajaiian
  bamshad rajaiian به گروه اصول مدیریت پیوست.
  • ۸ آذر ۱۳۹۴
 • پوریا برقی مقدم
  پوریا برقی مقدم به گروه اصول مدیریت پیوست.
  • ۷ آذر ۱۳۹۴
 • فاطمه میرعرب
  فاطمه میرعرب به گروه اصول مدیریت پیوست.
  • ۷ آذر ۱۳۹۴
 • اردلان قاسمیه
  اردلان قاسمیه به گروه اصول مدیریت پیوست.
  • ۶ آذر ۱۳۹۴