اطلاعات گروه

  • ریاضی1 -دکتر داریوش کیانی اساتید دانشگاه
  • این گروه با هدف انتشار محتوای کلاسی به منظور علم افزایی دانشجویان عزیز و تعامل فکری هر چه بیشتر آنان با یکدیگر ایجاد شده است .
    • ۲٬۲۹۸ کل مشاهدات
    • ۳ تمامی اعضا
    • آخرین به روز رسانی ۳ آبان ۱۳۹۴

امتیاز گروه

ریاضی1 -دکتر داریوش کیانی