اطلاعات گروه

امتیاز گروه

نگرش جامع به وجود

 • فرشاد فتوحی حور
  فرشاد فتوحی حور به گروه نگرش جامع به وجود پیوست.
  • ۵ خرداد ۱۳۹۳
 • هانیه طرزی
  هانیه طرزی به گروه نگرش جامع به وجود پیوست.
  • ۶ فروردین ۱۳۹۳
 • hengameh farahpour
  hengameh farahpour: دوستان عزیزم گاهنامه ای داریم به نام پرستو که شماره بهار آماده ارسال است. در صورت تمایل به من ایمیل بزنید تا برایتان بفرستم . ممنونم 
  هنگامه 
  hefarah@gmail.com
  • ۶ فروردین ۱۳۹۳
 • akram mohamadzadeh
  akram mohamadzadeh به گروه نگرش جامع به وجود پیوست.
  • ۲۷ اسفند ۱۳۹۲
  • akram mohamadzadeh
   hengameh farahpour دوستان عزیزم گاهنامه ای داریم به نام پرستو که شماره بهار آماده ارسال است. در صورت تمایل به من ایمیل بزنید تا برایتان بفرستم . ممنونم
   هنگامه
   hefarah@gmail.com
   • ۶ فروردین ۱۳۹۳
 • اسحاق حبیبی
  اسحاق حبیبی به گروه نگرش جامع به وجود پیوست.
  • ۱۳ اسفند ۱۳۹۲
  • اسحاق حبیبی
   hengameh farahpour گاهنامه ای داریم به نام پرستو که شماره بهار آماده ارسال است. در صورت تمایل به من ایمیل بزنید تا برایتان بفرستم . ممنونم
   هنگامه
   hefarah@gmail.com
   • ۶ فروردین ۱۳۹۳
 • hassan sahraei
  hassan sahraei به گروه نگرش جامع به وجود پیوست.
  • ۱۱ اسفند ۱۳۹۲
  • hassan sahraei
   hengameh farahpour گاهنامه ای داریم به نام پرستو که شماره بهار آماده ارسال است. در صورت تمایل به من ایمیل بزنید تا برایتان بفرستم . ممنونم
   هنگامه
   hefarah@gmail.com
   • ۶ فروردین ۱۳۹۳
 • دانیال روشن کردار
  دانیال روشن کردار به گروه نگرش جامع به وجود پیوست.
  • ۳۰ بهمن ۱۳۹۲
  • دانیال روشن کردار
   hengameh farahpour گاهنامه ای داریم به نام پرستو که شماره بهار آماده ارسال است. در صورت تمایل به من ایمیل بزنید تا برایتان بفرستم . ممنونم
   هنگامه
   hefarah@gmail.com
   • ۶ فروردین ۱۳۹۳
 • khatereh azimikohan
  khatereh azimikohan به گروه نگرش جامع به وجود پیوست.
  • ۱۷ بهمن ۱۳۹۲
  • khatereh azimikohan
   hengameh farahpour گاهنامه ای داریم به نام پرستو که شماره بهار آماده ارسال است. در صورت تمایل به من ایمیل بزنید تا برایتان بفرستم . ممنونم
   هنگامه
   hefarah@gmail.com
 • hengameh farahpour
  hengameh farahpour 1 تصویر اضافه کرد.
  • ۷ بهمن ۱۳۹۲
 • hengameh farahpour
  hengameh farahpour 1 تصویر اضافه کرد.
  • ۷ بهمن ۱۳۹۲
 • hengameh farahpour
  hengameh farahpour 4 تصویر اضافه کرد.
  • ۷ بهمن ۱۳۹۲
 • hengameh farahpour
  hengameh farahpour 2 تصویر اضافه کرد.
  • ۷ بهمن ۱۳۹۲
 • hengameh farahpour
  hengameh farahpour 2 تصویر اضافه کرد.
  • ۷ بهمن ۱۳۹۲
 • hengameh farahpour
  hengameh farahpour 1 تصویر اضافه کرد.
  • ۷ بهمن ۱۳۹۲
 • یوسف هاشمی
  یوسف هاشمی به گروه نگرش جامع به وجود پیوست.
  • ۷ بهمن ۱۳۹۲
  • hengameh farahpour و hl لرستانی این را پسندیده.
  • یوسف هاشمی
   hengameh farahpour گاهنامه ای داریم به نام پرستو که شماره بهار آماده ارسال است. در صورت تمایل به من ایمیل بزنید تا برایتان بفرستم . ممنونم
   هنگامه
   hefarah@gmail.com
   • ۶ فروردین ۱۳۹۳
 • hl لرستانی
  hl لرستانی به گروه نگرش جامع به وجود پیوست.
  • ۷ بهمن ۱۳۹۲
  • hengameh farahpour و hl لرستانی این را پسندیده.
  • hl لرستانی
   hengameh farahpour گاهنامه ای داریم به نام پرستو که شماره بهار آماده ارسال است. در صورت تمایل به من ایمیل بزنید تا برایتان بفرستم . ممنونم
   هنگامه
   hefarah@gmail.com
  • hl لرستانی
   hl لرستانی hlgole@yahoo.com این ایمیل من هست خوشحال میشم برای بفرسید ممنون از بزرگواری شما خوب خدائی
 • رقیه سادات مرتضی اصغر
  رقیه سادات مرتضی اصغر به گروه نگرش جامع به وجود پیوست.
  • ۶ بهمن ۱۳۹۲
  • hengameh farahpour و hl لرستانی این را پسندیده.
  • رقیه سادات مرتضی اصغر
   hengameh farahpour گاهنامه ای داریم به نام پرستو که شماره بهار آماده ارسال است. در صورت تمایل به من ایمیل بزنید تا برایتان بفرستم . ممنونم
   هنگامه
   hefarah@gmail.com
   • ۶ فروردین ۱۳۹۳
 • رقیه سادات مرتضی اصغر
  رقیه سادات مرتضی اصغر به گروه نگرش جامع به وجود پیوست.
  • ۶ بهمن ۱۳۹۲
  • hengameh farahpour این را پسندیده.
  • رقیه سادات مرتضی اصغر
   hengameh farahpour گاهنامه ای داریم به نام پرستو که شماره بهار آماده ارسال است. در صورت تمایل به من ایمیل بزنید تا برایتان بفرستم . ممنونم
   هنگامه
   hefarah@gmail.com
   • ۶ فروردین ۱۳۹۳
 • لیلا کامیابی
  لیلا کامیابی به گروه نگرش جامع به وجود پیوست.
  • ۵ بهمن ۱۳۹۲
 • معز نیکبخش تهرانی
  معز نیکبخش تهرانی به گروه نگرش جامع به وجود پیوست.
  • ۵ بهمن ۱۳۹۲