• ۸ مهر ۱۳۹۶ , ساعت ۰۰:۰۰:۰۰
    ۱ میهمان با مدیریت حمید یعقوبی سرای
    با افتخار در نظر است به منظور تجلیل از مدیران و کارآفرینان برتر کشور، پس از انجام ممیزی و احراز صلاحیت، با همکاری، مشارکت و حمایت دانشگاه ها، سازمان ها، نهادها، انجمن ها، شرکت ها و مراکز معتبر علمی و تخصصی و با حضور اساتید مطرح دانشگاهی و مسئولین عالی رتب...